Експерт „Анализ и контрол на показателите за представяне“

PIACS23

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел развиване и поддържане на високо качество на услугите ни, откриваме свободна позиция в дирекция "Финанси" за длъжността Експерт "Анализ и контрол на показателите за представяне".
 

Основни функции и отговорности:

 • Изготвя и анализира файловете за инвестиционният комитет на Групата Веолия;
 • Поддържа връзка с участващите отдели и одитори и предприема последващи действия при изготвянето на бизнес плановете за инвестиционния комитет;
 • Анализира икономическа и финансова информация и изготвя месечни и текущи финансови и икономически отчети;
 • Участва във финансово структуриране, оценка на икономически и финансов риск;
 • Анализира девиациите във финансовите показатели и следи за спазване на финансовите ангажименти, поети пред Групата;
 • Оказва подкрепа при отговори на публични/частни покани за търгове, индустриални проекти и придобивания на компании;
 • Провеждане на анализи на рентабилността и възвръщаемостта и изготвяне на различни варианти за чувствителност.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование – счетоводство, финанси или икономика;
 • Минимум 3 години опит на подобна позиция;
 • Опит в изготвянето на финансови модели и анализ на бизнес планове;
 • Много добри компютърни умения (MS Excel; специализиран софтуер);
 • Умения за водене на преговори и аргументиране, умения за отстояване на позиция;
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Инициативност и умения за работа в екип;
 • Способност за ефективна организация на времето;
 • Работно ниво на английски език.


За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.