Специалист "Контрол на оперативните разходи"

OECS23

„Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високо качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция в отдел „Бюджетно изготвяне, контрол и отчетност“ за длъжността: Специалист "Контрол на оперативните разходи".
 

Функции и отговорности:

 • Съдейства при изготвянето, контрола и анализа на бюджета, както и на всички финансови дейности, свързани със счетоводната политика на компанията;
 • Изготвя управленски счетоводни доклади към отговорните за бюджета мениджъри, към висшето ръководство и акционерите;
 • Обработва и анализира счетоводни данни, свързани с ОПЕКС дейностите в компанията;
 • Контролира и анализира бизнес процесите и ефективността на отделите;
 • Изготвя счетоводни справки и отчети към външни контролни органи и одитори;
 • Участва в комисии и работни групи, свързани с провеждането на обществени поръчки;
 • Комуникира ежедневно с ръководителите на отдели в компанията.

Изисквания към кандидата:

 • Завършено висше икономическо образование – специалности Финанси, Счетоводство и контрол;
 • Минимум две години опит като управленски/оперативен счетоводител;
 • Познаване на нормативните документи, регламентиращи финансово-счетоводната отчетност и вътрешно-финансовия контрол;
 • Отлични компютърни умения – високо ниво на владеене на Microsoft Excel;
 • Добро владеене на английски език;
 • Развити аналитични умения;
 • Способност за организация на времето в динамична работна среда.

Предимства:

 • Предходен опит със SAP S/4HANA.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.