Специалист "Писмена кореспонденция"

WCS23

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

 Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел развиване и поддържане на високо качество на услугите си, откриваме свободна позиция в отдел "Обслужване на клиенти" за длъжността Специалист "Писмена кореспонденция".

Функции и отговорности:

 • Изготвя отговори на писма до клиенти и институции като спазва регламентирания срок;
 • Отговаря за разрешаването на клиентските случаи, събира и анализира информацията, свързана с тях;
 • Работи съвместно с други отдели в компанията с цел получаване на актуални данни;
 • При необходимост провежда телефонни разговори с клиенти за уговаряне на срещи;
 • Отразява всички настъпили промени и предприети действия по конкретните случаи в база данни;
 • Изготвя справки и отчети, свързани с дейността.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование – хуманитарен или филологически профил;
 • Умения за изготвяне и оформяне на служебна кореспонденция и комуникация;
 • Отлична езикова култура и грамотност;
 • Много добри компютърни умения (MS Word, Excel);
 • Умения за работа с поставени срокове;
 • Клиентски ориентирано поведение;
 • Способност за работа под напрежение и приоритизиране на задачите;
 • Нагласа за работа в екип.

Предимства:

 • Обслужване на клиенти;
 • Изготвяне на писмени отговори на възражения на клиенти.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.