Старши специалист „Логистика, пазари и мониторинг на договорите“

SLMCLS22

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високото качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция в отдел "Снабдяване" за длъжността Старши специалист „Логистика, пазари и мониторинг на договорите“.

Функции и отговорности:

 • Осъществява пазарни проучвания, свързани с предлагани продукти и услуги, ценови нива и пазарни възможности;
 • Провежда пазарни консултации, свързани със събиране на индикативни оферти с цел определяне на прогнозните стойности на планираните обществени поръчки;
 • Обработва и проследява разпределените му заявки за избор на доставчици и подизпълнители и за закупуване на стоки и услуги;
 • Изготвя анализи и отчети за потреблението на различни видове материали и услуги и проследяване на ценовите им нива;
 • Провежда консултации с настоящи и потенциални контрактори относно предлаган продуктов асортимент и цени;
 • Поддържа информационната база данни с актуалните договори и архив;
 • Изготвя възложените му справки, отчети и доклади, свързани с дейността.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо или техническо образование;
 • Минимум 3 год. опит в сферата на търговията, логистика или снабдяване;
 • Познаване на ЗОП и спецификите на договорните отношения;
 • Отлични умения за работа с MS Office; 
 • Отлично владеене на английски език – минимум ниво C1;
 • Умения за ефективна комуникация и водене на преговори;
 • Способност за приоритизиране и спазване на срокове;
 • Аналитичност, точност и внимание към детайлите;
 • Способност за адекватни действия при ограничени ресурси от време, средства и информация, както и в критични ситуации. 

Предимства:

 • Познания и опит в работа с електронната платформа за обществени поръчки ЦАИС и ERP система SAP.

 

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност. 

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.