Старши специалист „Поддръжка на крайни потребители“

EUSSS22

Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високо качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция в отдел "ИТ Операции" за длъжността Старши специалист „Поддръжка на крайни потребители“.

Функции и отговорности:

 • Приема и обработва заявки за ИТ поддръжка на WebHelpDesk система и други вътрешни канали за комуникация;
 • Диагностицира и отстранява повреди по компютърната техника и периферни устройства;
 • Инсталира, конфигурира и администрира компютърна техника, мобилни и периферни устройства;
 • Следи за работоспособността на компютърните системи на база получени сигнали/заявки от вътрешни потребители и използваните софтуерни инструменти за наблюдаване на компютърните системи;
 • Разрешава възникнали проблеми с принтери и мултифункционални устройства;
 • Конфигурира телефонната централа в съответствие с нуждите на компанията.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено минимум средно специално образование;
 • Поне 1 година опит в поддръжка на информационни технологии;
 • Умения за работа с активна директория и опит в корпоративна мрежова среда;
 • Добри умения за инсталиране и конфигуриране на хардуер и софтуер;
 • Чиста шофьорска книжка, категория B;
 • Умения за анализ и разрешаване на проблеми;
 • Отлични умения за общуване;
 • Гъвкавост и адаптивност при работа в бързо променяща се среда;
 • Способност за бързо учене и работа в екип;
 • Владеене на английски език на работно ниво.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.