-   46490HZ Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на помпи собствени нужди в машинна зала в ПСПВ Бистрица.

46490HZ-4436 Договор 7976.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.55 MB, pdf
46490HZ-4436-Протокол.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 253.37 KB, pdf
46490HZ-4436-Разяснение 1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 83.01 KB, pdf
46490HZ Обява ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 264.14 KB, pdf
46490HZ Информация за публикувана обява.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 70.12 KB, pdf