ТТ001786   „Доставка на многослойни тръби от РЕHD за открито полагане без пясъчно легло“

Изтегли 147.79 KB, pdf
Анекс 2 към договор 8300
Дата на публикуване:
Изтегли 144.23 KB, pdf
Обявление за изменение
Дата на публикуване:
Изтегли 208.76 KB, pdf
8300 A1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 50 KB, pdf
Обявление за изменение - договор 8300.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 336.51 KB, pdf
ТТ001786-Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 461.14 KB, pdf
8300.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 937.15 KB, pdf
ТТ001786-Доклад.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 58.58 KB, pdf