ТТ001845   Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери с одобрен тип“

Анекс 1 - 8531
Дата на публикуване:
Изтегли 96.74 KB, pdf
ТТ001845-Обявление ОП1-възложена.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 523.95 KB, pdf
ТТ001845-Обявление ОП2-прекратена.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 465.39 KB, pdf
8531-gdpr.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 4.01 MB, pdf
ТТ001845-Протокол 2-gdpr.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 6.16 MB, pdf
ТТ001845-Доклад-gdpr.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.87 MB, pdf
ТТ001845-отваряне плик-цена.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 41.3 KB, pdf