ТТ001844   Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД

Обявление за изменение Чез трейд.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 185.23 KB, pdf
анекс 1 към 8543 clean sign.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 559.29 KB, pdf
Договор 8543 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.3 MB, pdf
ТТ001844 Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 430.75 KB, pdf
ТТ001844 Протокол 2 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 312.43 KB, pdf
ТТ001844 Доклад ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 210.23 KB, pdf
Изтегли 100.21 KB, pdf