ТТ001862   Извършване на геодезически услуги на обекти на „Софийска вода“ АД

ТТ001862 Протокол 1 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 389.42 KB, pdf
ТТ001862-Разяснение 1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 89.46 KB, pdf
ТТ001862 Решение ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 213.03 KB, pdf
ТТ001862 Обявление.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 647.73 KB, pdf
ТТ001862 Документация.doc
Дата на публикуване:
Изтегли 704 KB, doc
ТТ001862 Ценова таблица.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 20.27 KB, xlsx