TT001891   Разширение и сервизна поддръжка на SCADA системи в 4 броя пречиствателни станции за питейни води на Софийска вода АД“

АНЕКС 1-8504-ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 76.39 KB, pdf
Обявление за изменение на дог. 8504-АОП.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 354.63 KB, pdf
ТТ001891 Обявление за Възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 465.08 KB, pdf
Договор 8504 Акваавтоматика.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 3.73 MB, pdf
Доклад ТТ001891-ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 3.04 MB, pdf
Протокол ТТ001891-ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 3.12 MB, pdf
Изтегли 404.22 KB, pdf
Съобщение цени .pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 41.54 KB, pdf