ТТ001886   „Извършване на аварийни ремонти и поддръжка на камери за обследване на канали и доставка на резервни части и консумативи“ - 5 обособени позиции

ТТ001886-Протокол 2-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.26 MB, pdf
ТТ001886-Решение за прекратяване-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 383.5 KB, pdf
ТТ001886-Обявление за прекратяване-АОП.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 742.13 KB, pdf
ТТ001886-Отваряне на цени-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 328.8 KB, pdf
ТТ001886-Протокол 1-gdpr.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.29 MB, pdf
ТТ001886-Решение сканирано-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.44 MB, pdf
ТТ001886-Обявление.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 866.35 KB, pdf