ТТ001908   Удължаване на гаранционна поддръжка (хардуерна и софтуерна) и услуги по осигуряване на висока наличност на данните на дискови масиви HUS 130 и HUS 110“

Възложена поръчка-Обявление.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 443.95 KB, pdf
8614 HUS.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.09 MB, pdf
TT001908-протокол1-new.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1011.84 KB, pdf
ТТ001908 Решение избор изпълнител-ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.23 MB, pdf
ТТ001908-отваряне плик-цена.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 287.48 KB, pdf
Решение ТТ001908-ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.94 MB, pdf
Решение ТТ001908 АОП.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 109.3 KB, pdf