TT001900   Доставка на резервни части и консумативи за хлораторни апарати и инсталации JESCO DOSIERTECHNIK

Обявление за приключил договор 8668.
Дата на публикуване:
Изтегли 116.14 KB, pdf
ТТ001900-Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 469.67 KB, pdf
ТТ001900-Договор 8668.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.48 MB, pdf
ТТ001900-Протокол 2.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 95.65 KB, pdf
TT001900-Протокол 1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 89.79 KB, pdf
ТТ001900-отваряне плик-цена.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 42.27 KB, pdf
ТТ001900-Решение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 266.86 KB, pdf