TT001438   Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на нов газхолдер за биогаз

6782-AOP.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 152.13 KB, pdf
ТТ001438 Освобождаване на гаранция САД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 40.33 KB, pdf
6782 - Техническо предложение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.89 MB, pdf
6782.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.16 MB, pdf
ТТ001438_20151016.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 14.1 KB, xlsx
ТТ001438 Решение за избор на изпълнител.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 116.17 KB, pdf
ТТ001438 Протокол 3 - Доклад.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 419.66 KB, pdf