TT01503   Доставка и поддръжка на нови товарни автомобили

7090-AOP.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 107.78 KB, pdf
7089-Договор Обособена позиция 1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 16.78 MB, pdf
7090-Договор Обособена позиция 2.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 16.93 MB, pdf
ТТ001503-Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 182.53 KB, pdf
ТТ001503-Протокол 2-signed.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.49 MB, pdf
ТТ001503-Протокол 3 финален-signed.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.59 MB, pdf
Изтегли 1.09 MB, pdf
ТТ001503-отваряне-плик №3.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 98.44 KB, pdf