Издаване на дубликати на документи

“Софийска вода” предлага издаване на дубликат на документи за технически услуги - становища, изходни данни, съгласуване на проекти.

Цената за издаване на дубликати на документи е 20 % от цената за обикновена поръчка на съответната услуга.

Необходими документи
  •     Заявление, свободен текст при заявяване на дубликат на документ.
  •     Заявление при издаване на дубликат на договор.
     
Опции с възможност за заявка