Измерване на свободен напор

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Услугата се ползва в случаи на слабо/силно налягане във водопроводната инсталация на съществуващи сгради или при необходимост от данни за налягането при проектиране на нови водопроводи и/или сгради.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Ускорена (до 10 работни дни)
164.00
196.80
Обикнвена (до 20 работни дни)
82.00
98.40
Необходими документи

Попълнено заявление;
Актуална скица на имота, издадена от техническата служба на общината;
Картен материал – извадка от кадастрален или устройствен план;
Други, изрично указани от дружеството, при необходимост. 

Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Ускорена (до 10 работни дни)
164.00
196.80
Обикнвена (до 20 работни дни)
82.00
98.40