Пресъгласуване на работен проект

Пресъгласуване на работен проект се налага поради изтекъл срок, определен в чл. 145, ал. 4 от Закона за устройство на територията, или поради несъответствия с техническите норми и стандарти. 

Цената на пресъгласуването представлява 50% от цената за съгласуване на съответния проект. 

Необходими документи
  • Попълнено заявление.
Опции с възможност за заявка