Съгласуване на проект за съоръжения на техническата инфраструктура – сградни отклонения на кабелни трасета: електрически, телефонни, оптични и др., топлофикация и газификация до 100 м

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други. 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
89.00
106.80
Ускорена (до 10 работни дни)
178.00
213.60
Необходими документи
  • Попълнено заявление;
  • Проект на обекта: за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - електро, телефонни и оптични кабели, топлофикация, газификация и др., относно трасето. 
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
89.00
106.80
Ускорена (до 10 работни дни)
178.00
213.60