Съгласуване на проект за съоръжения на техническата инфраструктура – улични трасета на топлофикация и газификация и кабелни трасета: електрически, телефонни, оптични и др., с дължина до 500 м.

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.
За проекти с по-голяма дължина на трасето към всяка от посочените цени се прибавя по 1/3 от нейната стойност за всеки следващи 500 метра.
 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
103.00
123.60
Ускорена (до 10 работни дни)
206.00
247.20
Необходими документи
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
103.00
123.60
Ускорена (до 10 работни дни)
206.00
247.20