Съгласуване на проекти за улични водопроводи, канализация, колектори и съоръжения с дължина на трасето до 100 м

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други. Проектирането на уличен водопровод и/или уличен канал, се осъществява от клиента съгласно, изходни данни, издадени от „Софийска вода” и указателно писмо на Дирекция „Архитектура и градоустройство” на Столична община като се спазват действащите нормативно установени правила и технически норми.
За проекти с по-голяма дължина на трасето към всяка от посочените цени се прибавя по 1/3 от нейната стойност за всеки следващи 100 метра.


 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
159.00
190.80
Ускорена (до 10 работни дни)
318.00
381.60
Необходими документи

Попълнено заявление;
Копие от издадените от „Софийска вода” АД изходни данни;
Работен проект – 2 бр., съгласно гл.ХІІ от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
Копия от: указателно писмо от ДАГ–СО; трасе, съгласувано с предприятията експлоатиращи подземни проводи; становища от ПАБ–СДВР и ХЕИ. 

Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
159.00
190.80
Ускорена (до 10 работни дни)
318.00
381.60